Aktuality

Prevádzka MŠ bude v mesiaci september od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Milí rodičia

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/