Aktuality

Nové formuláre na stiahnutie

čestné vyhlásenie 2021Stiahnuť Čestné vyhlásenie strava 5 ročné detiStiahnuť Súhlas so spracovaním osobných údajovStiahnuť Výnimka z karantényStiahnuť Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu detí na dotáciuStiahnuť

ZMENA V OSPRAVEDLŇOVANÍ NEPRÍTOMNOSTI DETÍ V MŠ

ZMENA-V-ospravedlnovani-deti-z-nepritomnosti-v-MSStiahnuť

Formuláre na stiahntie pre deti II. triedy

Ziadost-o-vyradenie-dietata-zo-zoznamu-deti-na-dotaciuStiahnuť cestne_vyhlasenie-1Stiahnuť Cestne_vyhlasenie_strava_5rocnedeti-2Stiahnuť

Predškoláci

POVINNÁ ŠKÔLKA PRE PÄŤROČNÉ DETI od 1.1.2020 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej školetrvá jeden školský rok(výnimka pozri nižšie). Predprimárne vzdelávanie

Platby za škôlku

Strava sa platí do 5 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 26 5600 0000 0016 0044 7046 Školné 20€ mesačne, do 10 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 53 5600 0000 0081 4745 7001