Kontakt

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Adresa

Ondrašovská 55,
Liptovský Mikuláš, 031 05

Mobil

044/5522958

E - mail

msondrasova@gmail.com

Poplatky MŠ

Profil verejného obstarávateľa

Povinné informácie

Školné 15 EUR mesačne – splatné do 10.dňa v mesiaci

IBAN: sk 5356000000008147457001

Poplatok za stravné, splatné do 5.dňa v mesiaci

IBAN: sk2656000000001600447046/

Do poznámky sa vždy uvádza variabilný symbol a meno dieťaťa, variabilný symbol je rovnaký pre obe platby

Verejný obstarávateľ: Materská škola Ondrašovská 55

Sídlo: Ondrašovská 55, 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 420 66 271

DIČ: 202 273 17 00

Štatutárny zástupca: Lívia Krajčušková – riaditeľka MŠ

e-mail: msondrasova@gmail.com

Telefón: 044/55 229 58

Poplatky MŠ

Školné 15 EUR mesačne – splatné do 10.dňa v mesiaci

IBAN: sk 5356000000008147457001

Poplatok za stravné, splatné do 5.dňa v mesiaci

IBAN: sk2656000000001600447046/

Do poznámky sa vždy uvádza variabilný symbol a meno dieťaťa, variabilný symbol je rovnaký pre obe platby

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Materská škola Ondrašovská 55

Sídlo: Ondrašovská 55, 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 420 66 271

DIČ: 202 273 17 00

Štatutárny zástupca: Lívia Krajčušková – riaditeľka MŠ

e-mail: msondrasova@gmail.com

Telefón: 044/55 229 58

Povinné informácie