Poplatky v MŠ

02 feb

Strava sa platí do 5 dňa v mesiaci, na číslo účtu:

IBAN: SK 26 5600 0000 0016 0044 7046

Školné 20€ mesačne, do 10 dňa v mesiaci, na číslo účtu:

IBAN: SK 53 5600 0000 0081 4745 7001