2 % z dane

09 apr

Ako poukázať 2% z Vaších daní OZ- Materská škola, Ondrašovská 55

Do 28.2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – suma však musí byť minimálne 3€.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.3. 2024 do MŠ Ondrašová-budú odovzdané na Daňový úrad v LM.