Nezaradené

Tlačivo na 2% z dane

16 feb

Ako poukázať 2% z Vaších daní OZ- Materská škola, Ondrašovská 55 Do 28.2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2022, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – suma však musí byť

Čítaj viac