novinky

Zápis detí na školský rok 2022/2023

07 apr

ZMENA V OSPRAVEDLŇOVANÍ NEPRÍTOMNOSTI DETÍ V MŠ

01 dec

Predškoláci

22 mar

Povinné predprimárne vzdelávanie od 1.1.2020 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,je predprimárne vzdelávanie v škôlke povinné. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej školetrvá jeden školský rok(výnimka pozri nižšie). Predprimárne vzdelávanie vmaterskej škole

Čítaj viac

Poplatky v MŠ

02 feb

Strava sa platí do 5 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 26 5600 0000 0016 0044 7046 Školné 20€ mesačne, do 10 dňa v mesiaci, na číslo účtu: IBAN: SK 53 5600 0000 0081 4745 7001

Čítaj viac